Dlaczego trening personalny jest tak efektywny? - 2B Studio

Dlaczego trening personalny jest tak efektywny?

 

Obecnie można odnieść wrażenie, że zainteresowanie społeczeństwa aktywnością jest coraz większe, na co wskazuje między innymi ogromny rozwój branży fitness. Miejsca, w których można regularnie odbywać treningi dostosowują przestrzenie oraz usługi tak, aby klienci z nich korzystający byli zadowoleni oraz osiągali swoje wymarzone cele. Nacisk kładzie się również na wybór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie będące fundamentem w pracy z klientem. Formuje się różne modele działalności, w których przestrzeń siłową można wykorzystać osobiście w celu skomponowania indywidualnego treningu. Jednakże szerokie zainteresowanie uwidacznia się w zajęciach grupowych o różnym charakterze oraz zajęcia personalne. Okazuje się, że to właśnie trening z trenerem 1:1 jest najbardziej efektywny w sytuacji kiedy nie posiadamy wiedzy i odpowiednich umiejętności.

W jednym z przeprowadzonych badań porównywano wpływ treningu kontrolowanego, a więc pod nadzorem osoby wykwalifikowanej na rozwój siły. Grupa mężczyzn, o umiarkowanej aktywności fizycznej, o średniej wieku 26+/-, wykonywała ćwiczenia przez okres 12 tygodni. Zostali podzieleni na dwie grupy: jedna pod stałą kontrolą trenera personalnego, a druga grupa trenowała indywidualnie. Zakres obowiązków osoby wyszkolonej wiązał się z nadzorem i nauką odpowiedniej techniki w wykonywaniu przysiadu i wyciskania na ławce. Po upływie określonego czasu zaobserwowano znaczny wzrost siły w grupie trenującej w oparciu o model 1:1.

Działalność, w której wykorzystuje się prowadzenie treningów personalnych jest również charakterystyczne dla studio do treningu EMS. Indywidualne podejście do klienta sprawia, że każdy może korzystać z zajęć i osiągać założone, wymarzone cele treningowe. W dłuższej perspektywie czasu, osobiste szkolenia kształtują u podopiecznych prawidłowe i niezbędne wzorce ruchowe, które stanowią element ruchu w ciągu całego dnia. Nadzór nad odpowiednimi postawami sprawia, że ludzie pozbywają się swoich dysfunkcji, które bardzo często są wynikiem złej pozycji podczas długotrwałej pracy zdalnej, siedzącego trybu życia, ale i również wynikają z błędnie zaplanowanych, samodzielnych sesji treningowych na siłowni. Dzięki jednostkowej pracy trenerzy w studio EMS mają możliwość korygowania błędów, dzielenie się wiedzą w zakresie treningu, diety i całego stylu życia. Istotnym elementem ściśle związanym z taką organizacją ćwiczeń jest motywacja do ciągłej pracy nad własnym zdrowiem i ciałem. Bowiem motywacja jest zmienna i może opaść wraz z upływem czasu. Jednak wraz z determinacją stanowią podłoże do budowania swoich nowych nawyków, czy to związanych z odżywianiem czy aktywnością fizyczną. Pozycja trenera personalnego pozwala w słabszych momentach na odbudowanie chęci do działania, które są zmienne w zależności od etapu na jakim się znajdujemy i jest to naturalny proces. Odrębne zajęcia kształtują nowe relacje interpersonalne, charakter i uczą prawidłowej pracy nad własnym aparatem ruchu. Wiążą się ze zdobywaniem nowej wiedzy w dziedzinie

zdrowego stylu życia, ale i również wymianą doświadczeń w przestrzeni życiowej i osobistej. Z biegiem czasu relacje trener-klient nabierają specyficznego charakteru, w którym formowane jest zaufanie do jego kompetencji i doświadczenia, które powinno być priorytetowe w wyborze takiej osoby.

Podsumowując: korzyści płynące z pracy w charakterze 1:1 są bez wątpienia korzystne kiedy nie posiadamy wiedzy w zakresie treningu i zdrowego odżywiania. W przypadku problemów ze zdrowiem warto zdecydować się na współpracę w charakterze osobistych zajęć, ponieważ pozwoli to na szybki powrót do sprawności i wyeliminuje uciążliwe bóle i dysfunkcje. Jeżeli cenimy kameralny klimat i miłą atmosferę podczas ćwiczeń zaleca się wybór studio EMS, gdzie zbudujemy trwałe nawyki żywieniowe i ukształtujemy prawidłowe wzorce ruchowe.

Scroll to Top